pepparspray

Försvarsspray

Försvarsspray är en spray som används till att försvara sig själv om man t.ex. blir överfallen. Det finns lite olika typer av försvarssprayer. Men alla är inte lagliga i Sverige, men det finns en del som är det och som man får bära utan licens. Bodyguard är t.ex. ett av de märkena som säljer försvarssprayer som är lagliga och licensfria. Det finns lite olika varianter på sprayerna, sprayer med färger och utan färger och så kallade övningssprayer. Färgsprayerna gör ingen skillnad i effekt men däremot är det lättare att identifiera förövaren. De som är utan färg sägs dock vara bättre för miljön men nackdelen är ju att man inte kan identifiera förövaren lika lätt. Det finns också starkare sprayer som däremot inte är lagliga i Sverige. Det finns även försvarssprayer mot hundattacker.

Vad gör en försvarsspray

En förssvarspray förblindar anfallaren så att offret har en chans att fly eller försvara sig. Sprayen innehåller ett förblindande ämne, vilket gör att man kan få en enorm sveda i ögonen och förblindas en stund så att man t.ex. hinner fly.  Dock ger inte sprayerna permanenta skador, det är också anledningen till varför de är lagliga i Sverige. De vanligaste ämnena i en försvarsspray är; alkohol, propan och butan men det finns även lite andra ämnen. Det finns olika räckvidd på olika försvarssprayer men man säger att det är spridningen av sprayen som är det mest effektiva. Det vill säga om det är större spridning på sprayen ger den mer effekt.

I vind finns det dock en förssvarsspray med gel som är mer effektiv än de utan gel. De sprayer utan gel brukar effekten minska eller helt utebli då vinden för med sig vätskan bort från angriparen. Och de med gel är tyngre än de vanliga sprayerna och blåser därför inte bort lika lätt. Men överlag är förssvarssprayen med gel bättre då den klarar tuffare väderförhållanden.

Alla försvarssprayer får dock endast användas i nödvärn, vilket innebär att man t.ex. får använda sprayen vid överfall eller när man känner sig hotad, för att få en chans att fly och rädda sig själv. Sprayerna får således inte användas i annat bruk.

Om man är osäker på hur man ska förhålla sig till en spray så finns även övningssprayer som man kan testa, just för att veta hur man ska kunna använda en i ett akut läge.

Myter om försvarsspray

Det finns lite olika myter om försvarssprayer:

  • ”Det är bättre att skaffa pepparspray” – är alltså en myt, då pepparspray inte är lagligt i Sverige. Pepparspray klassas som ett vapen och detta måste man ha licens på.
  • ”Förssvarsspray är olagligt” – nej, försvarsspray är alltså inte olagligt i Sverige då denna inte ger permanenta skador och denna inte klassas som ett vapen samt kan bäras utan licens.
  • ”Det inger en falsk trygghet” – detta är alltså inte sant, det finns statistik på attacker där man använt sig av förssvarsspray och klarat sig undan en attack.
  • ”Hårspray ska funka lika bra” – en hårsspray är idag utformad för att vara mer skonsam för ögonen och är alltså inte lika bra som en förssvarsspray och ger inte alls samma effekt. Dessutom är räckvidden inte alls lika bra som på en förssvarsspray. Det är alltså en spray som är avsedd för håret och inte till försvar.
  • ”Färgen ska vara lätt att tvätta bort” – det är alltså inte sant, färgen sägs sitta som berget, då meningen med färgade förssvarssprayer är ju just anledningen att man lättare ska kunna identifiera sin förövare. Det är alltså därför man utformat sprayerna som innehåller färg, just för att polisen och vittnen på ett enkelt sätt ska kunna hitta anfallaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.